OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Aktuální články pracoviště Boskovice

22 lis

Zveme vás na setkání výchovných poradců a koordinátorů společného vzdělávání, které se uskuteční 12.12.2017 ve 13:00 v prostorách OPPP Boskovice.

16 lis

 

TERMÍN: 5. – 6. 12. 2017

MÍSTO KONÁNÍ: Petrovice, okr. Blansko, Penzion U Hraběnky

Program: 

09 lis

Jak rozvíjet čtení s porozuměním

Porozumět čtenému je velmi důležitá část našich čtenářských schopností a dovedností. Porozumění čtenému získává v současnosti stále hlubší význam, vede ke skutečné gramotnosti, učí nás pracovat s informacemi.

09 lis

Některým čtenářům pomáhají tzv. barevné záložky - reading ruler. 

16 říj

Upozornění pro studenty středních škol. V případě, že budete žádat o uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky je třeba sjednat si termín

28 čen

Od září 2017 nabízíme nový komplexní program na rozvoj pracovního tempa - ROPRATEM. Program je určen především dětem a studentům, kteří se potýkají s pomalým pracovním tempem. 

13 dub

Program na rozvoj koncentrace pozornosti pro děti od 8-12 let. Program je popsán v sekci služby

14 bře

Pro individuální rozvoj předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou nabízíme stimulační program Maxík. Jednotlivé úkoly spojené do uceleného programu pomáhají se cvičením, kreslením, správnou

15 pro

Jak přežít s poruchami učení