OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Aktuální články pracoviště Boskovice

29 čen

Provoz na našem pracovišti  bude v době velkých letních prázdnin omezen.

Do 25.8.2017 využívejte k objednávání elektronickou objednávku na webových stránkách našeho pracoviště.

Pracovníci OPPP Boskovice přejí všem hezké prázdniny a krásnou dovolenou.

28 čen

Od září 2017 nabízíme nový komplexní program na rozvoj pracovního tempa - ROPRATEM. Program je určen především dětem a studentům, kteří se potýkají s pomalým pracovním tempem. 

13 dub

Program na rozvoj koncentrace pozornosti pro děti od 8-12 let. Program je popsán v sekci služby

14 bře

Pro individuální rozvoj předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou nabízíme stimulační program Maxík. Jednotlivé úkoly spojené do uceleného programu pomáhají se cvičením, kreslením, správnou

15 pro

Jak přežít s poruchami učení