OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

16 pro

Vánoce jako páka na děti?

Zamyšlení, jak prezentují zimní svátky rodiče svým ratolestem.

Vánoce už pomalu klepou na dveře a nás napadá otázka, jak je využíváme v prostředcích našeho výchovného působení na děti. Bezpochyby jsou pro mnoho lidí vánoce jedním z nejkrásnějších svátků v roce. Rodina se sejde pospolu u společné večeře a stromečku, všude - a nejvíce doma - na nás dýchá vánoční pohoda.

Jsou však mezi námi i takoví, kteří by nejraději měli toto období za sebou. Ať už se jedná o smutné zážitky z tohoto období v minulosti, či nepříznivou rodinnou situaci. Nebo i Vánoce bez rodičů v kolektivu ostatních dětí. Je třeba si uvědomit, že pro dítě více, než míra množství dárků pod stromečkem, má dalekosáhlejší důsledky kvalita rodinného soužití (v ideálním případě pohodová a vřelá) a mezilidských vztahů (rodinných či přátelských). A to by nemělo platit jen o Vánocích.

Další věcí je, jak jako samotní rodiče koncipujeme postavu Ježíška. „Když budeš hodný, Ježíšek ti nadělí spoustu dárků. Když budeš zlobit, Ježíšek ti nic nepřinese.“ Velikým otazníkem je, jakou paseku a zmatek v duši dítěte nadělá druhá věta. Pomineme-li fakt, že nakonec se jen nad dětmi málokterý rodič neslituje a nějaký ten dáreček se přece jen pod stromečkem objeví, takže naše výchovné působení je ta tam. Některé děti s touto zkušeností si mohou pomyslet, ale co, naši stejně vždycky vyhrožují, a nakonec Ježíšek dárky přinesl, tak co. V menších dětech může toto vyjádření naopak vyvolat například pocity viny. Zkuste se na chvíli vžít do dětské dušičky. Rodičovství není jen o příkazech a zákazech, ale mělo by být především o vzájemném naslouchání a vyjadřování svých potřeb (děti je mají také) jeden vůči druhému. Jen tak můžeme podpořit a rozvíjet jejich osobnost, poznávat je a vhodně vést na cestě do kvalitního života, kde se dítě nebojí dát najevo své potřeby a tím pádem mít možnost i prožívat šťastnější život. A nezapomeňte, rodiče mohou růst se svými dětmi.

 

 

Za tým pracovníků OPPP Vyškov, pracoviště Blansko zpracovala Mgr. Ivana Jakubeková