OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Aktuální články pracoviště Blansko

13 zář

na setkání výchovných poradců a pedagogických pracovníků základních škol, kteří odpovídají za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími potřebami (koordinátor) pro region poradny Blansko.

05 zář

Nabízíme nový komplexní program na rozvoj pracovního tempa - ROPRATEM.

04 zář

Vyhláška 270/2017 Sb.

04 zář

Doplňkové programy realizované pro naše klienty ve školním roce 2017/2018.

04 zář

Volba střední školy (vysoké školy), skrínink pro žáky  1. a 2.tříd, depistáže u předškoláků.

04 zář

Přejeme všem klientům - dětem, jejich rodičům a pedagogům úspěšný vstup do nového školného roku 2017/2018. Těšíme se na další spolupráci. Tým pracovníků pracoviště Blansko.

09 kvě

Pokud je patnáctiletý kluk zvyklý sedět u počítače denně hodiny, už s tím opravdu těžko něco uděláte. Ale proč se tříleté dítě při jízdě tramvají dívá na pohádku?

12 dub

Náměty na literaturu a hry pro předškolní děti.

15 úno

V poslední době se zvyšuje zájem veřejnosti o nadané děti a rozšiřuje se i počet odborníků, kteří se zabývají problematikou jejich vzdělávání.

15 úno

Nový Školský zákon vstoupil v platnost 1.9. 1016. Nejvýraznější změny se týkají společného vzdělávání, tzv. inkluze.