OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Často kladené dotazy

Mohou se rodiče objednat do poradny nebo musí mít doporučení ze školy či od lékaře? 

  • Zákonný zástupce nebo zletilý klient může požádat o služby školského poradenského zařízení sám. Pokud žádá o služby na popud školy nebo lékaře, je vhodné jejich vyjádření. Školy zpravidla vyhotovují Plány pedagogické podpory nebo vyplňují Školní dotazník o žákovi, které dávají k dispozici rodičům nebo zletilým klientům pře návštěvou zařízení.   

Jak se můžu objednat? 

  • Zákonný zástupce může objednat nezletilého osobně na některé z poboček poradny, telefonicky, elektronickou poštou, prostřednictvím webového formuláře na www.opppvyskov.cz nebo listovní poštou. Připomínáme, že čekací doby na vyšetření jsou cca 3 měsíce.  

Co si máme přinést s sebou? 

  • Pokud jsou důvodem návštěvy výukové potíže, tak pro lepší ilustraci přineste školní sešity a žákovskou knížku. Budete potřebovat průkaz totožnosti, vaše telefonické číslo, popřípadě elektronickou adresu. Vzhledem k délce vyšetření cca 2 hodiny vezměte dítěti občerstvení. 

Platí se u vás za služby? Kolik se u vás platí? 

  • Služby poskytujeme pro děti a žáky od 3 – 19 let a jejich zákonné zástupce zdarma.  

Může s dítětem přijít teta nebo babička? Pokud dítě není plnoleté, může přijít samo? 

  • Není-li dítě plnoleté, musí se dostavit se zákonným zástupcem (obvykle otec nebo matka), který je předem seznámen s průběhem vyšetření, ochranou osobních údajů apod., což stvrzuje podpisem.  

Je nutné, aby vyšetření absolvovalo nemocné dítě?

  • Ne, vhodné je dítě omluvit předem a domluvit si jiný termín. V případě nemoci dítěte může být jeho výkon při vyšetření negativně ovlivněn jeho zdravotními potížemi. 

Jsou poskytované služby odborníky poradny diskrétní?

  • Pro poradnu platí ochrana osobních údajů, bez souhlasu zletilého klienta nebo zákonného zástupce nezletilého klienta nelze poskytovat informace ostatním osobám s výjimkou poskytnutí informací podle zvláštních předpisů.   

Jak je to s platností vystavené zprávy o dítěti?

  • Doba platnosti zprávy a doporučení je zpravidla dva roky, pokud nejsou objektivní důvody na zkrácení či prodloužení této doby.   

Jak dlouhé jsou čekací lhůty na termín návštěvy? 

  • Aktuálně se pohybují čekací lhůty na vyšetření kolem 3 měsíců, podle povahy požadavku i dříve.  

Za jak dlouho obdržíme zprávu z vyšetření?

  • Zprávy z vyšetření a doporučení vyhotovujeme do měsíce od ukončení diagnostické činnosti. Zprávu a doporučení si může zákonný zástupce převzít osobně, doporučení k úpravám vzdělávání žáka se speciálním vzdělávacími potřebami zasíláme ještě škole.