OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Dokumenty

formuláře pro školu a rodinu

jsou určené ke spolupráci pracovníků poradny s pedagogy škol a školských zařízení. Vyplněné údaje o žákovi školy jsou důvěrného a musí být zabezpečovány v režimu ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů. Podle dosavadní praxe jednotlivá pracoviště Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov používají upravené vlastní formuláře. Proto doporučujeme vyhledat odpovídající formulář podle pracoviště, kde má dítě nebo žák plánovánu návštěvu.

 

Seznam formulářů používaných na pracovišti VYŠKOV 

Seznam formulářů používaných na pracovišti BLANSKO

Seznam formulářů používaných na pracovišti BOSKOVICE